ลิฟท์ท้ายรถ ฝาท้ายไฮดรอลิค tail lifts - safe way          ลิฟท์ท้ายรถ ฝาท้ายไฮดรอลิค tail lifts - safe way

 
Tail lifts - Tail gate loaders
ฝาท้ายไฮดรอลิค - ลิฟท์ท้ายรถ
 
 
 
 
  Tail lifts / Tail gate loaders ลิฟท์ท้ายรถ  ฝาท้ายไฮดรอลิค 

Tail lifts / Tail gate loaders are an integral part of trucks used in local delivery applications. The products to be transported can be loaded and offloaded easily and safely by lifting and lowering the platform. This reduces manual labour and the risk of injury and damage to the goods.


 
SAFE WAY have a broad product line of tail lifts and bin lifters with lifting capacities starting at 300 kilos and right the way up to 2,000 kilos and able to suit a multitude of applications. As each and every lift is manufactured to order, we are able to tailor the lift to your exact requirements from deeper working platforms to different types of stops to prevent trolleys/cages moving. Whatever your lifting requirements, speak to our knowledgeable and helpful team and they will provide you with a solution to match your needs. Our product range focuses on providing low installed weights to maximise your vehicle payload. This is done by using the latest computer aided design software allowing us to reduce weights of components without sacrificing strength to ensure you have many years of trouble free operations.


 
 ลิฟท์ท้ายรถ ฝาท้ายไฮดรอลิค tail lifts - safe way                     ลิฟท์ท้ายรถ ฝาท้ายไฮดรอลิค tail lifts - safe way

ฝาท้ายไฮดรอลิค - ลิฟท์ท้ายรถ - TAIL LIFTS - Tail Gate Loaders - SAFE WAY

 ลิฟท์ท้ายรถ ฝาท้ายไฮดรอลิค tail lifts - safe way             ลิฟท์ท้ายรถ ฝาท้ายไฮดรอลิค tail lifts - safe way  
 

Trailer เทรลเลอร์


Outside chassis 4 cylinder hydraulic system

MODEL: SWA2000MAX-4C-2AB

MODEL: SWA1500MAX-4C-2AB

MODEL: SWA1000MAX-4C-2AB

TAIL GATE แบบกระบอกไฮดรอลิค4กระบอก รับน้ำหนักได้ไม่เกิน2000,1500,1000KG ฝาท้ายเอียงองศาได้ สามารถเอียงพาดเป็นสะพานพาด กับท่าโกด้งได้ การดูแลรักษาง่าย ไม่ยุ่งยากควบคุม การทำงานด้วยสวิทช์คอนโทรล มีทั้งแบบตัวพื้นเป็นเหล็ก หรือ อลูมิเนียม
ลิฟท์ท้ายรถ - ฝาท้ายไฮดรอลิค
 
tail lift safe way 2000max
  ลิฟท์ท้ายรถ ฝาท้ายไฮดรอลิค tail lifts - safe way - SWA2000MAX-4C-2AB   ลิฟท์ท้ายรถ ฝาท้ายไฮดรอลิค tail lifts - safe way - SWA2000MAX-4C-2AB ลิฟท์ท้ายรถ ฝาท้ายไฮดรอลิค tail lifts - safe way - SWA2000MAX-4C-2AB ลิฟท์ท้ายรถ ฝาท้ายไฮดรอลิค tail lifts - safe way - SWA2000MAX-4C-2AB ลิฟท์ท้ายรถ ฝาท้ายไฮดรอลิค tail lifts - safe way - SWA2000MAX-4C-2AB ลิฟท์ท้ายรถ ฝาท้ายไฮดรอลิค tail lifts - safe way - SWA2000MAX-4C-2AB     
 
  ลิฟท์ท้ายรถ ฝาท้ายไฮดรอลิค tail lifts - safe way - SWA2000MAX-4C-2AB 
ลิฟท์ท้ายรถ ฝาท้ายไฮดรอลิค

  ลิฟท์ท้ายรถ ฝาท้ายไฮดรอลิค tail lifts - safe way                         ลิฟท์ท้ายรถ ฝาท้ายไฮดรอลิค tail lifts - safe way
 

 

รถ 10 ล้อ 6 ล้อ

Outside chassis 4 cylinder hydraulic system

ISUZU FVM, FTR, FRR, NQR, NPR
HINO FG,FC
NISSAN UD
MITSUBISHI FM
รถประกอบจีน FAW

MODEL: SWA2000XL-4C-2AB

MODEL: SWA1500XL-4C-2AB

MODEL: SWA1000XL-4C-2AB

TAIL GATE แบบกระบอกไฮดรอลิค4กระบอก
รับน้ำหนักได้ไม่เกิน2000,1500,1000KG
ฝาท้ายเอียงองศาได้ สามารถเอียงพาดเป็นสะพานพาด
กับท่าโกด้งได้
การดูแลรักษาง่าย ไม่ยุ่งยากควบคุม
การทำงานด้วยสวิทช์คอนโทรล
มีทั้งแบบตัวพื้นเป็นเหล็ก หรือ อลูมิเนียม

ลิฟท์ท้ายรถ - ฝาท้ายไฮดรอลิค
 
tail lift safe way swa2000xl
ลิฟท์ท้ายรถ ฝาท้ายไฮดรอลิค tail lifts - safe way - SWA2000XL-4C-2AB
SWA2000XL-4C-2AB

ลิฟท์ท้ายรถ ฝาท้ายไฮดรอลิค tail lifts - safe way - SWA2000XL-4C-2AB
SWA2000XL-4C-2AB

ลิฟท์ท้ายรถ ฝาท้ายไฮดรอลิค tail lifts - safe way - SWAL1500XL-4C-2AB
SWAL1500XL-4C-2AB
ลิฟท์ท้ายรถ ฝาท้ายไฮดรอลิค tail lifts - safe way - SWA1500XL-4C-2AB
SWA1500XL-4C-2AB

ลิฟท์ท้ายรถ ฝาท้ายไฮดรอลิค TAIL LIFT SWA1000MX-4C-2AB. 001 ISUZU NPR. NQR. FRR. HINO FC. XZU
SWA1000XM-4C-2AB

ลิฟท์ท้ายรถ ฝาท้ายไฮดรอลิค tail lifts - safe way - SWA1000XL-4C-2AB
SWA1000XM-4C-2AB


 
ลิฟท์ท้ายรถ ติดตั้งฝาท้ายไฮดรอลิค TAIL LIFTS SAFE WAY SWAL2000XL-4C-2AB-J2
SWAL2000XL-4C-2AB-J2
( Aluminum )
ลิฟท์ท้ายรถ ติดตั้งฝาท้ายไฮดรอลิค TAIL LIFTS SAFE WAY SWAL1500XL-4C-2AB-J2
SWAL1500XL-4C-2AB-J2
( Aluminum )
ลิฟท์ท้ายรถ ติดตั้งฝาท้ายไฮดรอลิค TAIL LIFTS SAFE WAY
SWAL1000XL-5C-J2
( Aluminum )
ลิฟท์ท้ายรถ ติดตั้งฝาท้ายไฮดรอลิค TAIL LIFTS SAFE WAY
SWAL1500XT-4CT-2AB
( Aluminum )
ลิฟท์ท้ายรถ ติดตั้งฝาท้ายไฮดรอลิค TAIL LIFTS SAFE WAY ลิฟท์ท้ายรถ ติดตั้งฝาท้ายไฮดรอลิค TAIL LIFTS SAFE WAY
ลิฟท์ท้ายรถ ฝาท้ายไฮดรอลิค tail lifts - safe way - SWAL1500XL-4C-2AB   
ลิฟท์ท้ายรถ ฝาท้ายไฮดรอลิค

 ลิฟท์ท้ายรถ ฝาท้ายไฮดรอลิค tail lifts - safe way                      ลิฟท์ท้ายรถ ฝาท้ายไฮดรอลิค tail lifts - safe way
 
รถ 10 ล้อ 6 ล้อ

Outside chassis double cylinder hydraulic system

ISUZU FVM,FTR,FRR,NQR,NPR,
HINO FG,FC
NISSAN UD
MITSUBISHI FM
รถประกอบจีน FAW

MODEL: SWA1500L-2C-4AB

MODEL: SWA1000L-2C-8AB

MODEL: SWA1000L-2C-8AB-P

TAIL GATE แบบกระบอกไฮดรอลิค2กระบอก
รับน้ำหนักได้ไม่เกิน1500,1000KG
การดูแลรักษาง่าย ไม่ยุ่งยากควบคุม
การทำงานด้วยสวิทช์คอนโทรล
มีทั้งแบบตัวพื้นเป็นเหล็ก หรือ อลูมิเนียม
ลิฟท์ท้ายรถ - ฝาท้ายไฮดรอลิค
 
tail lift safe way swa1500l

ลิฟท์ท้ายรถ ฝาท้ายไฮดรอลิค tail lifts - safe way - SWA1500L-2C-4AB

SWA1500L-2C-4AB
( Type 1 )


ลิฟท์ท้ายรถ ฝาท้ายไฮดรอลิค tail lifts - safe way - SWA1500L-2C-4AB

SWA1500L-2C-4AB
( Type 1 )


ลิฟท์ท้ายรถ ฝาท้ายไฮดรอลิค tail lifts - safe way - SWA1500L-2C-4AB

SWA1500L-2C-4AB
( Type 2 )ลิฟท์ท้ายรถ ฝาท้ายไฮดรอลิค tail lifts - safe way - SWA1500L-2C-4AB

SWA1500L-2C-4AB
( Type 2 )


ลิฟท์ท้ายรถ ฝาท้ายไฮดรอลิค tail lifts - safe way -


ลิฟท์ท้ายรถ ฝาท้ายไฮดรอลิค TAIL LIFT SAFE WAY


ลิฟท์ท้ายรถ ฝาท้ายไฮดรอลิค tail lifts - safe way - SWA1000L-2C-8AB

SWA1000L-2C-8AB
( Type 1 )

ลิฟท์ท้ายรถ ฝาท้ายไฮดรอลิค tail lifts - safe way - SWA1000L-2C-8AB

SWA1000L-2C-8AB
( Type 2 )

SWA1000ML-2C-8AB
( Type 3 )
ลิฟท์ท้ายรถ ฝาท้ายไฮดรอลิค tail lifts - safe way - SWA1000ML-2C-8AB

SWA1000ML-2C-8AB
( Type 3 )

ลิฟท์ท้ายรถ ฝาท้ายไฮดรอลิค tail lifts - safe way - SWA1000ML-2C-8AB
SWA1000ML-2C-8AB
( Type 4 )

ลิฟท์ท้ายรถ ฝาท้ายไฮดรอลิค tail lifts - safe way - SWAL1000ML-2C-8AB

SWAL1000ML-2C-8AB-J1
( Aluminum )
ลิฟท์ท้ายรถ ฝาท้ายไฮดรอลิค tail lifts - safe way - SWA1000L-2C-8AB-P

SWA1000L-2C-8AB-P
( Type 1 )


SWA1000L-2C-8AB-P
( Type 1 )
ลิฟท์ท้ายรถ ฝาท้ายไฮดรอลิค tail lifts - safe way - SWA1000L-2C-8AB-P

SWA1000L-2C-8AB-P
( Type 2 )
ลิฟท์ท้ายรถ ฝาท้ายไฮดรอลิค TAIL LIFT SAFE WAY ลิฟท์ท้ายรถ ฝาท้ายไฮดรอลิค TAIL LIFT SAFE WAY ลิฟท์ท้ายรถ ฝาท้ายไฮดรอลิค TAIL LIFT SAFE WAY SWAL1000ML-2C-8AB-P
SWAL1000ML-2C-8AB-P
( Aluminum )
 
TAIL LIFTS                  TAIL LIFTS  
ลิฟท์ท้ายรถ ฝาท้ายไฮดรอลิค


  ลิฟท์ท้ายรถ ฝาท้ายไฮดรอลิค tail lifts - safe way                 ลิฟท์ท้ายรถ ฝาท้ายไฮดรอลิค tail lifts - safe way
 

ถ 6 ล้อเล็ก 4ล้อใหญ่

Internal chassis double cylinder hydraulic system

ISUZU NMR,NLR,NKR
HINO XZU720,620,600,304,303
MITSUBISHI GUST,CANTER
SUZUKI CARRY
TATA ไจแอ้นท์
KIA 2007 2009
DEVA
HYUNDAI H-100
TOYOTA DYNA

MODEL: SWA1000SM-2C-4AB

MODEL: SWA100MX-2C-4AB

MODEL: SWA1000MX-2C-4AB-P

TAIL GATE แบบกระบอกไฮดรอลิค2กระบอก
รับน้ำหนักได้ไม่เกิน1000KG
การดูแลรักษาง่าย ไม่ยุ่งยากควบคุม
การทำงานด้วยสวิทช์คอนโทรล
มีทั้งแบบตัวพื้นเป็นเหล็ก หรือ อลูมิเนียม
ลิฟท์ท้ายรถ - ฝาท้ายไฮดรอลิค
 
tail lifts safeway swa1000mx
ลิฟท์ท้ายรถ ฝาท้ายไฮดรอลิค tail lifts - safe way - SWA1000MX-2C-4AB
SWA1000MX-2C-4AB
ลิฟท์ท้ายรถ ฝาท้ายไฮดรอลิค tail lifts - safe way - SWA1000MX-2C-4AB-P
SWA1000MX-2C-4AB-P
ลิฟท์ท้ายรถ ฝาท้ายไฮดรอลิค tail lifts - safe way - SWA1000MX-2C-4AB
SWA1000MX-2C-4AB
ลิฟท์ท้ายรถ ฝาท้ายไฮดรอลิค tail lifts - safe way - SWA1000SM-2C-4AB
SWA1000SM-2C-4AB
ลิฟท์ท้ายรถ ฝาท้ายไฮดรอลิค tail lifts - safe way - SWA1000SM-2C-4AB
SWA1000SM-2C-4AB

ลิฟท์ท้ายรถ ฝาท้ายไฮดรอลิค tail lifts - safe way - SWA1000SM-2C-4AB

SWA1000MX-2C-4AB

 
 ลิฟท์ท้ายรถ ฝาท้ายไฮดรอลิค tail lifts - safe way  
ลิฟท์ท้ายรถ ฝาท้ายไฮดรอลิค


 ลิฟท์ท้ายรถ ฝาท้ายไฮดรอลิค tail lifts - safe way                     ลิฟท์ท้ายรถ ฝาท้ายไฮดรอลิค tail lifts - safe way

 

ถ 6 ล้อเล็ก 4ล้อใหญ่

Internal chassis 1 cylinder hydraulic system

ISUZU NMR,NLR,NKR
HINO XZU720,620,600,304,303
MITSUBISHI GUST,CANTER
SUZUKI CARRY
TATA ไจแอ้นท์
KIA 2007 2009
DEVA
HYUNDAI H-100
TOYOTA DYNA

MODEL: SWA600SM-1C-4A

MODEL: SWA600M-1C-4A

MODEL: SWA800M-1CB-4AB

TAIL GATE แบบกระบอกไฮดรอลิค1กระบอก
รับน้ำหนักได้ไม่เกิน600KG และ800KG
การดูแลรักษาง่าย ไม่ยุ่งยากควบคุม
การทำงานด้วยสวิทช์คอนโทรล
มีทั้งแบบตัวพื้นเป็นเหล็ก หรือ อลูมิเนียม
ลิฟท์ท้ายรถ - ฝาท้ายไฮดรอลิค
 
tail lifts safe way swa800m
ลิฟท์ท้ายรถ ฝาท้ายไฮดรอลิค TAIL LIFT SWA600M-1C-4A 001 ISUZU NLR NMR HINO XZU
SWA600M-1C-4A
ลิฟท์ท้ายรถ ฝาท้ายไฮดรอลิค TAIL LIFT SWA600M-1C-4A 002 ISUZU NLR NMR HINO XZU
SWA600M-1C-4A
ลิฟท์ท้ายรถ ฝาท้ายไฮดรอลิค TAIL LIFT SWA600SM-1C-4A 001 ISUZU NLR NMR HINO XZU
SWA600SM-1C-4A
ลิฟท์ท้ายรถ ฝาท้ายไฮดรอลิค TAIL LIFT SWA800M-1CB-4AB 001 ISUZU NLR NMR HINO XZU
SWA800M-1CB-4AB
ลิฟท์ท้ายรถ ฝาท้ายไฮดรอลิค TAIL LIFT SWA600M-1C-4A 002 ISUZU NLR NMR HINO XZU
SWA600SM-1C-4A
ลิฟท์ท้ายรถ ฝาท้ายไฮดรอลิค tail lifts - safe way - SWA600SM-1C-4A - KIA
SWA600SM-1C-4A
 
 ลิฟท์ท้ายรถ ฝาท้ายไฮดรอลิค tail lifts - safe way                    ลิฟท์ท้ายรถ ฝาท้ายไฮดรอลิค tail lifts - safe way  
ลิฟท์ท้ายรถ ฝาท้ายไฮดรอลิค
 
 ลิฟท์ท้ายรถ ฝาท้ายไฮดรอลิค tail lifts - safe way                      ลิฟท์ท้ายรถ ฝาท้ายไฮดรอลิค tail lifts - safe way
 

PICK UP

Internal chassis 1 cylinder hydraulic system

ISUZU D-MAX, DRAGON
TOYOTA REVO, VIGO, TIGER
NISSAN NAVARA
MITSUBISHI TRITON

MODEL: SWA600S-1C-4A

MODEL: SWA600S-1C-4A-2P

MODEL: SWA600SM-1C-4A

MODEL: SWA350S-1C-4A

MODEL: SWA350SM-1C-4A

TAIL GATE แบบกระบอกไฮดรอลิค1กระบอก
รับน้ำหนักได้ไม่เกิน600KG & 350KG
การดูแลรักษาง่าย ไม่ยุ่งยากควบคุม
การทำงานด้วยสวิทช์คอนโทรล
มีทั้งแบบตัวพื้นเป็นเหล็ก หรือ อลูมิเนียม

ลิฟท์ท้ายรถ - ฝาท้ายไฮดรอลิค
 
tail lifts safe way swa600s
ฝาท้ายไฮดรอลิค - ลิฟท์ท้ายรถ - TAIL LIFTS - Tail Gate Loaders - SWA600S-1C-4A (Type 1)
SWA600S-1C-4A
( Type 1 )
ฝาท้ายไฮดรอลิค - ลิฟท์ท้ายรถ - TAIL LIFTS - Tail Gate Loaders - SWA600S-1C-4A (Type 1)
SWA600S-1C-4A
( Type 1 )
TAIL LIFT SWA600S-1C-4A. 005 ISUZU D-MAX. TOYOTA VIGO REVO
SWA600S-1C-4A-2P
( Type 4 )
TAIL LIFT SWA600S-1C-4A. 004 ISUZU D-MAX. TOYOTA VIGO REVO
SWA600S-1C-4A-2P
( Type 4 )
TAIL LIFT SWA600S-1C-4A. 003 ISUZU D-MAX. TOYOTA VIGO REVO
SWA600S-1C-4A
( Type 2 )
TAIL LIFT SWA600S-1C-4A. 006 ISUZU D-MAX. TOYOTA VIGO REVO
SWA600S-1C-4A
( Type 5 )
  ฝาท้ายไฮดรอลิค - ลิฟท์ท้ายรถ - TAIL LIFTS - Tail Gate Loaders - SWA600SM-1C-4A-2P ( Type 6 ) 2016 001
SWA600SM-1C-4A-2P
( Type 6 )
 
  ฝาท้ายไฮดรอลิค - ลิฟท์ท้ายรถ - TAIL LIFTS - Tail Gate Loaders - SWA600SM-1C-4A-2P ( Type 6 ) 2016 002
SWA600SM-1C-4A-2P
( Type 6 )
 ฝาท้ายไฮดรอลิค - ลิฟท์ท้ายรถ - TAIL LIFTS - Tail Gate Loaders - SAFE WAY - SWA600SM-1C-4A ( Type 1 )
SWA600SM-1C-4A
( Type 1 )
 ลิฟท์ท้ายรถ ฝาท้ายไฮดรอลิค tail lifts - safe way
SWA600SM-1C-4A-P
( Type 7 ) 
 ลิฟท์ท้ายรถ ฝาท้ายไฮดรอลิค tail lifts - safe way  
SWA600S-1C-4A
( Type 3 )
 ลิฟท์ท้ายรถ ฝาท้ายไฮดรอลิค tail lifts - safe way  
 
ลิฟท์ท้ายรถ ฝาท้ายไฮดรอลิค

 
Recruitment of international Dealers
We sincerely welcome dealers from all over the worid to join us
 
 

นโยบายของบริษัท – สะดวก – ปลอดภัย – จริงใจ
สะดวก- ลูกค้าสามารถติดต่อกับบริษัทฯ ได้อย่างสะดวกทุกเวลาที่ต้องการ
ปลอดภัย- สินค้าที่บริษัทฯ ผลิต มีความปลอดภัยในการใช้งาน รองรับน้ำหนักได้ตรงตามสเปกที่บริษัทฯ กำหนดไว้
จริงใจ – บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจต่อลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์ และเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ที่สำคัญสินค้าให้ลูกค้าทุกเรื่อง

บริษัท เซฟเวย์ เทลเกท จำกัด

167/1 ม.4 ต.หนองชาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170

TEL.038-485267-8, 038-485248 FAX.038-485309

E-mail : [email protected]

TEL: + 66 38 485267~8.   FAX: + 66 38 485309.  ( Thailand )

© Copyright 2015 Safewaytailgate Co.,Ltd. – All rights reserved